Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite vezana za održavanje vježbi, ispita, odbrana završnih radova na I, II i III ciklusu studija i povratak studenata u studentske domove Univerziteta u Tuzli , donesena na sjednici održanoj 21.05.2020. god.

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 23.05.2020. god.

 

 

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite vezana za održavanje vježbi, ispita, odbrana završnih radova na I, II i III ciklusu studija i povratak studenata u studentske domove Univerziteta u Tuzli , donesena na sjednici održanoj 21.05.2020. god.