OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 03.06.2016. godine

 


O B A V I J E S T


Dijana Musić, dipl. def. oligofrenolog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom


“Stavovi javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama”


dana 16.06.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Milena Nikolić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. Dr. sc. Medina Vantić-Tanjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Intelektualne teškoće“ (ekvivalent novoj užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“),
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
3. Dr. sc. Alma Dizdarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 REZIME RADA


U ovom radu su se željeli ispitati stavovi javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama. Stavovi se mogu odrediti kao tendencije da se bilo pozitivno, bilo negativno reaguje na neku osobu, predmet, situaciju ili instituciju (Morgan, 1956; prema Salapura, 2013).Glumbić, Milačić-Vidojević i Kaljača (2009) navode da kvalitet stavova koje jedno društvo ima prema osobama sa intelektualnim teškoćama može u značajnoj mjeri, pored ostalih faktora, odrediti obilježja socijalne uloge koju će osoba imati u budućnosti. Javno mnijenje (engl. Public Opinion) je mišljenje pripadnika pojedinih ili više društvenih grupa o tome kako treba riješiti (problematična) pitanja bitna za grupu kao cjelinu ili je u pitanju opći interes čitave zajednice (Nuhanović, 2005). Uzorak ovog istraživanja činilo je 85 ispitanika, koji su izabrani metodom slučajnog izbora. Upitnik za ispitivanje stavova javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama (Musić, Vantić-Tanjić, 2015). Rezultati istraživanja su pokazali da su stavovi javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama pozitivni. Rezultati su također, pokazali da ne postoje statistički značajne razlike u stavovima javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama s obzirom na spol ispitanika, s obzirom na stepen stručne spreme ispitanika i u odnosu na poznanstvo sa osobom s intelektualnim teškoćama.

Ključne riječi: stavovi, javno mnijenje, inkluzija, intelektualne teškoće