OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T
 


Emir Muratović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Zadaci različitih nivoa složenosti u nastavi bosanskog jezika i književnosti u nižim razredima osnovne škole“.


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 12.01.2017. u 14:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Marijana Nikolić, vanr.prof. izabrana na užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr. sc. Sead Nazibegović, vanr.prof. izabran na užu naučnu oblast „Lingvistika“
  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. Dr. sc. Selma Porobić, vanr.prof. izabrana na užu naučnu oblast „Pedagogija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Rezervni član Komisije:  dr. sc. Muhamed Omerović, vanr. prof..

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


U ovom radu će se govoriti o zadacima različitih nivoa složenosti u nastavi bosanskoga jezika i književnosti u nižim razredima osnovne škole. Razrađen je sam pojam individualizirane nastave, oblici individualizirane nastave i poseban osvrt na nastavu različitih nivoa soženosti, a nakon toga su dati primjeri priprema za sate nastave. U radu su obuhvaćena sljedeća područja nastave bosanskoga jezika i književnosti: književnost, gramatika, pravopis, kultura izražavanja, medijska kultura i vannastavne aktivnosti (dramska sekcija), obrađeni putem zadataka različitih nivoa složenosti. Na konkretnim primjerima i nastavnim jedinicama iz okvirnih planova i programa pokazat će se učinkovitost i primjerenost ovakvog oblika nastave.