OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


O B A V I J E S T
 


Adna Mumić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Značaj predškolskog odgoja i obrazovanja u pripremi djece za polazak u školu“Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 26.04.2017. godine u 11:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Selma Porobić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2. dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
3. dr. sc. Emina Begović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  dr. sc. Sead Rešić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Metodika nastave matematike“ na Priprdno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


Završni magistarski rad obrazlaže na naučno utemeljenim osnovama postavljene hipoteze i daje stručni i naučni doprinos proučavanju razvoja djece predškolske dobi. Rad predstavlja vrijedan doprinos razvoju predškolske pedagogije i metodike odgojno-obrazovnog rada  u predškolskoj ustanovi.Potvrđeno je da su djeca koja su bila obuhvaćena programima predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu, dostigla veći nivo kognitivne,tjelesne, socijalne i emocionalne zrelosti.Dokazano je da ta djeca pokazuju veći nivo interesovanja za učenje, te da se ne očituju razlike između dječaka i djevojčica u pogledu pripremljenosti za školu. U radu se potvrđuje kako predškolska ustanova pruža odgojnu i obrazovnu ulogu, gdje djeca uče putem metoda koje su prilagođene njihovom uzrastu o pojmovima i događajima koje u određenoj dobi može razumjeti i naučiti. Ranija istraživanja koja su dokazivala povezanost predškolskog odgoja i obrazovanja kao značajnog faktora u pripremi djece za polazak u školu su potvrđena. Kako istraživanja pokazuju, djeca koja su obuhvaćna predškolskim odgojem i obrazovanjem pokazuju veću motivaciju za učenje. Postoji razlika između djece koja su pohađala bilo koji program predškolskog odgoja i obrazovanja, u odnosu na djecu koja to nisu.