OBAVIJEST


UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Ul. Franjevačka br.2.
T U Z L AO B J A V L J U J EKandidatkinja Jasmina Mujić, dipl. ing. el. javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom

 

„Usluge u oblaku telekom operatora za poslovne korisnike“,

 

dana 04. 07. 2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:1. Dr sc. Suad Kasapović, vanredni profesor – predsjednik,
Uža naučna oblast Telekomunikacije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Samra Mujačić, vanredni profesor –mentor i član,
Uža naučna oblast Telekomunikacije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Asmir Gogić, docent– član,
 Uža naučna oblast Telekomunikacije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u TuzliZavršni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 


REZIME RADATržištetelekomunikacijskihusluga je jednoodnajdinamičnijih, ali istovremeno i najzasićenije ponudom tehnologija i servisa. Jedna od korporativnih reakcija u procesima efikasnog strateškog odlučivanja telekomoperatora jeste podsticanje korisnika na usvajanje novih servisa i modela poslovanja u cilju povećanja nivoa razvoja cjelokupne zajednice. Cilj ovog rada bio je teorijski i praktično ukazati na važnost usvajanja servisa u oblaku na strani poslovnih korisnika, ali i sposobnosti telekomoperatora da se diferenciraju svojom ponudom na konkurentnom tržištu. Trenutni zahtjevi za tehnologijom i servisima postaju iznimno kompleksni zadaci, gdje se servis putem oblaka nameće kao prirodan izbor. Obzirom na činjenicu da još uvijek postoje korisnici koji su priklonjeni tradicionalnom načinu poslovanja, ovim radom suo buhvaćene i predočene sve prednosti, razvojni i servisni modeli pružanja usluga u oblaku, s ciljem interpretacije značaja  iuloge za današnje poslovanje poslovnih korisnika neovisno o veličini i tipu djelatnosti. U okviru istraživanja dat je poseban osvrt na uvođenje, implementaciju, tehničke segmente, kao i sam način ponude usluga u oblaku u jednom od telekomoperatora (BH Telecomu).
Kao praktični dio ovog rada, dizajniran je i implementiran kompletan sistem za uvođenjeservisa u oblaku, opisani tehnički segmenti, kao i sam način ponude usluge u jednom od telekomoperatora (BH Telecomu), te u praktičnom okruženju izvršena je analiza dizajna servisa s kraja na kraj, odnosno koncept konzumacije i proces same implementacije i uspostave cjelokupne usluge. U radu je opisano na koji način implementirani sistem dovodi do poboljšanja kvaliteta sistema u praksi.
Ključne riječi: oblak, telekom operator, telekomunikacijske usluge, poslovni korisnici, servisni i razvojni modeli usluge.