OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.11.2016. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Mujić-Ibralić dr Alma, dana 14.12.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Psihomotorni razvoj djece male porođajne mase»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet “Patofiziologija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Fahrija Skokić, redovni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr. sc. Selma Muratović, docent za nastavni predmet “Pedijatrija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.