OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


O B A V I J E S T


Mirsad Muhamedbegović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:


"Upotreba složene rečenice u pismenim sastavima učenika od trećeg do petog razreda osnovne škole"


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 09.06.2017. godine u 12:00 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Nedžad Ibrahimović, redovni profesor  izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. Dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. Dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  dr. sc. Amira Turbić Hadžagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.Sažetak
Kultura pisanog izražavanja jedno je od najzahtjevnijih područja u nastavi bosanskog jezika  u osnovnoj školi. To je sposobnost pojedinca da pravilno izrazi svoju misao i prenese je na papir. Sposobnost pismenog izražavanja nije samo obična vještina, to je svjestan i smišljen rad koji se temelji na znanju i sposobnosti  korištenja pravopisnih pravila standardnoga jezika.  Kao metodički termin pismenost ima precizno značenje. Stoji  u tijesnoj vezi s govorom, te nastavom gramatike, stilistike i književnosti. Predmet istraživanja ovoga rada su rečenice, odnosno njihova upotreba u pismenim sastavima učenika od trećeg do petog razreda osnovne škole. Istraživanje se sprovelo u razredima dviju osnovnih škola  i to, osnovne škole „Sapna“ i osnovne škole  „ Simin Han“. Analizirani su tekstovi, pisane zadaće, diktati učenika  s posebnim akcentom na pravilnu upotrebu pravopisnih odredbi, te upotrebu određenih vrsta rečenica u njihovom pisanom izražavanju.