Mostovi kulture austrijskih i bosanskohercegovačkih institucija: "Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
E-mail: international@untz.ba
Tel: 035 300 526
Tuzla, 20.12.2013. god.

 

 


(saopštenje za javnost o projektu)

 

 


U prostorijama Instituta za istoriju u Sarajevu, dana 4. decembra 2013. godine potpisan je sporazum o partnerstvu između institucija učesnica u projektu „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“ iz Bosne i Hercegovine i nosioca projekta Akademije nauka Republike Austrije.

 

 

 

 

Ovaj naučno-istraživački projekat, finansiran od strane Europske Unije u programu “Europa za građane” i od strane Ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije, koji za cilj ima oživljavanje jevrejske historije Bosne i Hercegovine te njeno spašavanje od zaborava, trajaće u periodu od decembra 2013. do aprila 2015. godine. Materijalno i nematerijalno naslijeđe Jevreja u gradovima Bosne i Hercegovine koje je u holokaustu najvećim dijelom nepovratno uništeno, a nakon toga u najvećoj mjeri izbrisano iz kolektivne historije i pamćenja, biće istraženo i predstavljeno javnosti.

 

Ideja ovog projekta naišla je na veliko zanimanje naučno-istraživačkih, kulturnih i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i Republici Austriji. Institucije partneri projekta iz Bosne i Hercegovine su: JU Institut za istoriju iz Sarajeva, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika TK, „La Benevolencija“ Sarajevo, MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ iz Kladnja i MSŠ „Milorad Vlačić“ iz Vlasenice, dok su partneri projekta iz Republike Austrije: Pravni fakultet Univerziteta u Beču, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beču, austrijska vladina organizacija „Erinnern.at“, te nosilac projekta Akademija nauka Republike Austrije.

 

Aktivnosti projekta, među kojima su objavljivanje publikacije na bosanskom i engleskom jeziku u BiH i u Republici Austriji, izložba fotografija u Sarajevu, pilot projekti uvođenja edukacije o holokaustu u vidu izbornog predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i gimnazijama u Vlasenici i Kladnju, te prezentacije publikacije i rezultata projekta u BiH i Republici Austriji, imaju za cilj stvaranje novih formi i dimenzija u procesu aktivnog sjećanja na komšije Jevreje, žrtve holokausta iz Bosne i Hercegovine.

 

Filozofski fakultet, kroz prizmu svojih uposlenika i njihovog učešća u promociji kulturnih i naučnih načela će, svakako, imati posebno mjesto u okviru projekta. Učešće Filozofskog fakulteta će se promovirati u zimskom semestru akademske 2014/15 godine izbornim predmetom o Jevrejima u BiH i holokaustu, pod supervizijom prof.dr.Izeta Šabotića. U okviru izbornog predmeta, predavanje će držati profesori sa odsjeka za historiju zajedno sa naučnim saradnicima u projektu ispred Akademije nauka Republike Austrije, Dl Mag Anisom Hasanhodžić i prof.hist.Rifetom Rustemovićem. Naročita specifičnost predmeta ogleda se u tome što će u njemu sudjelovati veliki broj gostiju predavača, uključujući instaknute intelektualce i eksperte za temu holokausta iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke.

 
 
 
Saopštenje za javnost pripremili: 
DI Mag. Anisa Hasanhodžić i prof. hist. Rifet Rustemović
(Akademija nauka Republike Austrije)