Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yalova Univerziteta za zimski semestar akademske 2019/2020 godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.02.2018. godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yalova Univerziteta, Yalova, Turska. Poziv je otvoren za studente Filozofskog fakulteta, Odsjek za međunarodne odnose i diplomatiju Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Student Application Form
2.Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1
3.Kopija pasoša
4.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.


Krajnji rok za apliciranje je 01.03.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – YALOVA UNIVERZITET.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Dodatne informacije možete pronaći na linku: http://www.yalova.edu.tr/eng/icerik/8252/16358/mevlana-exchange-program.aspx