Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Uludag Univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.02.2019. godine


 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Uludag Univerziteta, Bursa, Turska. Poziv je otvoren za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1.Aplikacijski obrazac/Student Application Form (2 primjerka)
2.Aplikacijski obrazac/ Student Information Form (2 primjerka)
3.Dokaz o poznavanju jezika (Turski jezik) (2 primjerka)
4.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača (Transkript ocjena)
5.Dvije fotografije (na aplikacijskim obrascima)


Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže akademsko osoblje:

1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.Prijedlog plana rada/Academic Staff Mobility Programme

Krajnji rok za apliciranje je 28.02.2018. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – ULUDAG.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Dodatne informacije možete pronaći na linku: http://uludag.edu.tr/mevlana