Mevlana stipendije za akademsko osoblje i studente na Akdeniz univerzitetu, Turska za akademsku 2020/2021. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.03.2020. godine
 Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene na Akdeniz univerzitetu, Turska. Poziv je otvoren za studente I ciklusa studija (2 stipendije) i akademsko osoblje (2 stipendije) Univerziteta u Tuzli za oblast društvenih i humanističkih nauka.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 19.03.2020. GODINE.


Dokumentacija koju prilažu studenti:
1. Aplikacijski obrazac za studente / Candidate Student Application Form
2. Online aplikacijski obrazac za studente / Online Application Form
3. CV na engleskom jeziku
4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Dvije fotografije
6. Certifikat o poznavanju jezika (engleski ili turski)
7. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
8. Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku


Dokumentacija koju prilaže akademsko osoblje:
1. Aplikacijski obrazac za osoblje / Academic Staff Application Form
2. Prijedlog plana rada / Academic Staff Mobility Programme
3. CV na engleskom jeziku
4. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
5. Akademski portfolio


Više informacija možete pronaći:
Za studente: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/student
Za akademsko osoblje: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/academic-staff


Dokumentacija se dostavlja putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM - AKDENIZ. Dokumente dostaviti na engleskom jeziku sa jasno naznačenim nazivom dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529