Poziv na prijavu na program razmjene „Mevlana“

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02. 04. 2015.
Obavještavamo Vas da je otvoren Konkurs za kandidate koji žele učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na univerzitetima Republike Turske sa kojima Univerzitet u Tuzli ima potpisane protokole.


Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske pokriva troškove mjesečne stipendije, zdravstvenog osiguranja i prevoza, a  više informacija kao i potrebnu dokumentaciju za apliciranje možete naći na sljedećem linku: https://mevlana.yok.gov.tr/?page=anasayfa.


U prijavi je važno naznačiti na koji univerzitet student ili nastavnik želi aplicirati. Univerzitet u Tuzli ima ugovore sa sljedećim Univerzitetima u Turskoj:
-    Trakya University,
-    Ondokuz Mayis University,
-    Akdeniz University,
-    Sinop University,
-    Technical University,
-    Yildiz University,
-    Amasya University,
-    Suleyman Sah University,
-    Çanakkale Onsekiz Mart University,
-    Hasan Kalyoncu University
 


Krajnji rok za prijavu je 27.04.2015. godine, a za sve dodatne informacije zainteresirani mogu kontaktirati Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu putem e-mail adrese: international@untz.ba, ili na telefon: 300 – 526.