Program mobilnosti Mevlana sa univerzitetima iz Turske

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
e-mail: international@untz.ba
Tuzla, 26.03.2014.


Obavještavamo akademsko osoblje i studente da se 30. marta otvara novi poziv za apliciranje za program mobilnosti MEVLANA koji se realizuje u saradnji sa univerzitetima iz Turske.

Poziv je otovren do 14. aprila 2014. godine.

Univerzitet u Tuzli ima potpisane protokole o saradnji u okviru Mevlana programa sa slijedećim univerzitetima iz Turske:
1.    Trakya University, Trakya
2.    Ondokuz Mayis University, Samsun
3.    Akdeniz University, Antalya
4.    Sinop University
5.    Karadeniz Technical University
6.    Uludag University
7.    Yildiz University
8.    Amasya University

Više informacija o načinu apliciranja možete dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju kao i u dokumentima koji se nalaze u prilogu.

Prilog 1

Prilog 2Web stranica MEVLANA programa: http://www.yok.gov.tr/web/mevlana

Više informacija