Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Anadolu Univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.02.2019. godine

 Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Anadolu Univerziteta, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli. Poziv je otvoren za Ekonomski fakultet,Filozofski fakultet (Odsjek za engleski jezik i književnosti, Odsjek za njemački jezik i književnost i Odsjek za turski jezik i književnost), Farmaceutski fakultet i Pravni fakultet.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2.Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1 (za turski ili engleski jezik)
            Prihvataju sljedeće certifikate:

-  TOEFL IBT
-  Pearson PTE
-  CPE (Cambridge Certificate in Proficiency English)
-  CAE (Cambridge Certificate in Advance English)

Prihvataju i Reference Letter u slučaju da studenti nemaju nijedan certifikat od gore navedenog.

3.Kopija pasoša
4.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača


Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:

1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.CV
3.Akademski portfolio (lista publikacija, projekata u kojim učestvuje/ili je učestvovao, lista seminara, plan predavanja)

Krajnji rok za apliciranje je 01.03.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – ANADOLU.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Dodatne informacije možete pronaći na linku: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en