OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TLejla Mehmedović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Kontrastivna analiza konceptualne metafore LJUDI SU ŽIVOTINJE u njemačkom i bosanskom jeziku“   


   
Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 15.02.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Ivica Tokić, docent, izabran na užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr.sc. Meliha Hrustić, vanredi profesor, izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Azra Bešić , docent, izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  doc. dr. Alma Halidović.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Prvi dio rada posvećen je historijskom pregledu izučavanja metafore i razumijevanju iste u okviru kognitivne lingvistike. Predočene su podjele konceptualne metafore koje su načinili autori poput Lakoffa, Johnsona, Turnera i Kövecsesa kao i principi po kojima se ograđuje od metonimije. Ključna za razumijevanje naše ontološke metafore koja se odvija na relaciji između dvije konkretne domene je metafora velikog lanca kojoj je posvećeno zasebno poglavlje. Zatim slijedi uvod u predmet proučavanja ovog rada, a to je konceptualna metafora ljudi su životinje kao ostvarenje metafore velikog lanca. Najvažniji dio rada je analiza korpusa koji se temelji na građi ekscerpiranoj iz razgovornog jezika i njemačkih i bosanskih rječnika. Korpus sadrži imeničke lekseme koji predstavljaju nazive za životinje kojima se referira na ljudska bića. Analiza korpusa se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu su obrađena specifičnija potpreslikavanja unutar konceptualne metafore ljudi su životinje, dok se u drugom dijelu dolazi do statističkih podataka koji ukazuju na konotativna značenja metaforički upotrijebljenih zoonima pri čemu se referira na ljudska bića.