Međunarodna konferencija o kvalitetu u visokom obrazovanju ICQH 2013

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tuzla, 11.03.2013. god.

 

Međunarodna konferencija o kvalitetu u visokom obrazovanju
ICQH 2013
Sakarya/ Turska

www.icqh.net

 Organizatori Međunarodne konferencije o kvalitetu u visokom obrazovanju ICQH 2013 pozivaju sve zainteresovane da podnesu sažetke radova i postera koji opisuju teoretske doprinose rezultatima istraživanja. Prezentacije moraju biti na turskom ili engleskom jeziku. Učesnici koji ne mogu prisustvovati konferenciji mogu učestvovati i virtualno ili putem video prezentacije.

Konferencija će se održati na Sakarya Univerzitetu u Sakarya, Turska od 11. do 13.12.2013. godine.

 

Krajnji rok za prijavu sažetaka: 01.12.2013.god.
Krajnji rok za prijavu rada:03.12.2013. god.
Krajnji rok za registraciju: 05.12.2013. god.


Više informacija možete dobiti na: www.icqh.net