Međunarodno takmičenje u pisanju eseja za mlade za 2018. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.04.2018. godine





Japanska fondacija The Goi Peace organizuje međunarodno takmičenje za izbor najboljih eseja za 2018. godinu na temu ''Promjena koju želim da napravim'' (The Change I Want to Make) na kojem mogu učestvovati osobe do 25 godina starosti.

Takmičenje ima za cilj da se iskoristi energija, mašta i inicijativa mladih širom svijeta u promovisanju kulture mira i održivog razvoja, te da se inspiriše društvo da uči od mladih i da razmisli kako svi možemo napraviti promjene u svijetu.

Eseji moraju biti originalni i neobjavljeni, te napisani na engleskom, francuskom, španskom, njemačkom ili japanskom jeziku. Eseji mogu sadržavati najviše 700 riječi, ne uključujući naslov eseja i naslovnu stranu.

Spisak nagrađenih radova će biti objavljen ina internet stranici Fondacije www.goipeace.or.jp krajem oktobra 2018. godine, a dobitniku prve nagrade će biti plaćeni troškovi prevoza do Tokija za učešće na ceremoniji dodjeljivanja nagrade u novembru ove godine.

Krajnji rok za dostavu radova je 15.06.2018.godine.

Više informacija o ovome takmičenju možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/.