Međunarodna ljetna škola na Tehničkom Univerzitetu u Rigi, Latvija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.02.2018.godine

 Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija objavio je poziv na sudjelovanje na međunarodnoj ljetnoj školi pod nazivom '' NonLinear Life, Edition 2''. Međunarodna ljetna škola će se održati od 12.-24. avgusta 2018. godine u Rigi, glavnom gradu Latvije.


Toškovi sudjelovanja iznose 700 eura.


Rok za prijave je do 7. maj 2018.godine.


Više informacija možete pronaći ovdje: https://www.rtu.lv/en/nonlinearlife.

Kontakt osoba:Ēriks Badamšins
e-mail: eriks.badamsins@rtu.lv.       
 


PROGRAM