Međunarodna ljetna škola – GRAZ SEGGAU 2018

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.12.2017.godine

 

 


Karl Franzens Univerzitet u Grazu objavio je poziv za prijavu na 13.Međunarodnu ljetnu školu u Grazu – Seggau 2018 na temu Meditating and Mediating Change: State-Society-Religion.


Ova ljetna škola će se održati od 1. do 14. jula 2018. godine u dvorcu Seggau. Međunarodna ljetna škola Seggau dizajnirana je za međunarodno orijentirane, visoko motivirane studente iz svih disciplina koji žele prošitriti svoje razumijevanje aktualnih evropskih i međunarodnih poslova, koncentrirajući se na regije Jugoistočne Evrope i Amerike, proučavanjem i razmatranjem globalnih kretanja i izazova u kontekstu kolektivnih pitanja, koja se reflektuju kroz aspekte individualnih, društvenih, političkih, kulturnih, regionalnih, ekonomskih i nacionalnih identiteta.


Razlozi zašto se prijaviti na Međunarodnu ljetnu školu Seggau 2018:
- dvosedmični Ljetni Univerzitet;
- 6 ECTS bodova za učešće i seminarske radove;
- predavanja, panel diskusije i 7 paralelnih seminara iz modula;
- razgovori sa međunarodnim predavačima i gostima;
- u sklopu Seggau 2018 imate: školarinu, hranu, smještaj, vannastavne aktivnosti i izlete.

Rok za prijavu: 2. mart 2018.godine.


Više o programu i načinu apliciranja možete pronaći na: http://international.uni-graz.at/en/gusegg