Međunarodna ljetna škola pod nazivom: „Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradanja“

 

POZIV NA MEĐUNARODNU LJETNU ŠKOLUPozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnoj ljetnoj školi pod nazivom:


„Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradanja“


koja će se održati od 06. do 10. juna, 2016. na 21. LJETNOM UNIVERZITETU TUZLA (LJUT)

Univerzitet u Tuzli organizira tradicionalnu manifestaciju 21. Ljetni Univerzitet – LJUT 2016, koja će se održati u periodu od 06. do 10. juna 2015. godine u Tuzli. Od samog osnivanja, 1996. godine, LJUT okuplja stručnjake i studente iz zemlje i inostranstva, stvarajući široku mrežu entuzijasta koji nastavljaju sarađivati i nakon ove manifestacije. Veliki izbor kurseva i predavanja koje drže eminentni profesori i predavači u stimulirajućoj akademskoj sredini svakako su garancija bogatog iskustva akademske i kulturne razmjene.

Jedna od vrlo značajnih manifestacija  21. LJUT-a je  Međunarodna ljetna škola„Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradanja“, kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru SCOPES projekta pod nazivom „Uspostava centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli“.

Organizatori, Međunarodne ljetne škole su: Univerzitet u Tuzli: (Filozofski fakultet; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Medicinski fakultet); Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK; Univerzitet primijenjenih znanosti Sjeverozapadne Švicarske i Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla.
Više informacija o učešću na predavanjima, radionicama i kursevima koji će biti organizovani u okviru Ljetne škole može dobiti na linkovima:

Plan rada
Međunarodna ljetna škola
 
Učesnici zainteresovani za učešće na ljetnoj školi trebaju se prijaviti na telefon: 061/168-935 i na e-mail: ljetnaskola2016@gmail.com. Molimo vas da do 03.06.2016. godine potvrdite Vaše učešće.

Koordinator projektaVoditelj Ljetne škole

Doc.dr.sc. Lejla Kuralić- Čišić
Prof.dr. Hariz Šarić, van.prof