Otvoren poziv za slanje sažetaka u okviru Tuzla Brain Week 2017!

MEDICUS-UDRUŽENJE STUDENATA
MEDICINSKOG FAKULTETA
Tuzla, 28.12.2016. god.

 

 U Tuzli se, kao i u ostatku svijeta, od perioda između 13.03 -19.03. obiljažava sedmica mozga, kroz aktivnosti projekta „Tuzla Brain Week“ 2017. koji se implementira tradicionalno četvrtu godinu zaredom. Tuzla Brain Week  (TBW)  je dugogodišnji projekt Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „MEDICUS“ koji se implementira u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla.

Glavni cilj projekta jeste približavanje tematike neuroznanosti, na posebno koncipiran način za svaku popluacionu skupinu, s ciljem unapređenja znanja te kreiranje kvalitetnije i osvještenije zajednice kada je u pitanju ova oblast. Kao i svake godine tema projekta se mijenja, tako da je generalna tema TBW 2017. : „Mozak i genetika“.

Jedna od mnogih novina, koje prate implementaciju Tuzla Brain Week-a 2017. jeste i stvaranje dodatnog prostora za promociju studentskog angažmana i zalaganja, putem prezentacije naučnih i naučno-istražiavčkih radova.


Svi zainteresovani studenti Univerziteta u Tuzli imaju priliku uzeti aktivno učešće u implementaciji TBW slanjem sažetka svojih radova, koji su u skladu sa temom TBW 2017. Krajnji rok za slanje sažetaka je 25.02.2017., na adresu: sekcija.nir@us-medicus.ba.

Sažetak treba da sadrži maksimalno 300 riječi.
U pisanju jednog rada mogu učestvovati najviše dva studenta. Rad treba da se odnosi na generalnu temu Tuzla Brain Week-a. Konkurs je otvoren samo za studente Univerziteta u Tuzli, a naravno za najbolje su osigurane i nagrade.

Očekujemo i Vaš rad!
 

Koorinatorica: Ilvana Rabotić
US „MEDICUS