Poziv za prijavu na program MASTER ERASMUS MUNDUS ACTION 1 - EM3E

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
Fax:035 300 528
E-mail: international@untz.ba

Tuzla, 21.01.2014. god.


Univerzitet Montpellier 2 proslijedio je Univerzitetu u Tuzli poziv za Master Erasmus Mundus Action 1 - EM3E koji nudi master programe iz oblasti nauke o materijalima i hemijskog inženjerstva usmjerena na pojedina područja primjene. U programu učestvuje 6 visokoškolskih ustanova: University of Twente (Holandija), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Universidad de Zaragoza (Španija), Institute of Chemical Technology Prague (Češka), Université Paul Sabatier (Toulouse, Francuska) i Université Montpellier 2 (Francuska, koordinator). Pridruženi partneri su Universitat della Calabria (Italija), the Catholic University of Leuven (Belgija) i Université Hassan II of Mohammedia (Maroko).


Krajnji rok za prijavu je 31.01.2014. godine.

 

Više informacija možete preuzeti na web stranici: http://www.em3e.eu/, u Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu ili direktno sa kontakt osobom institucije koordinatora: Dr. Elena Vallejo na: master-EM3E@univ-montp2.fr.