OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Ul. Franjevačka br. 2.
TUZLA

 O B A V I J E S T
AJLA MAKUL, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:

 


“Energetsko – ekonomski potencijal biomase u Zeničko – Dobojskom kantonu“,

 


dana 15. 06. 2017. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1.Dr sc. Amir Tokić, red. prof. – predsjednik, Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
2.Dr sc. Suad Halilčević, red. prof. – mentor i član, Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
3.Dr sc. Nedžmija Demirović, vanr. prof. – član, Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli


Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.


Pristup javnosti je slobodan.

Rezime

Prirodni resursi (nafta, ugalj, prirodni plin) su nedovoljni da zadovolje potrebe ljudi za električnom i toplotnom energijom jer su njihovi izvori ograničeni. Emisijom velike količine ugljičnog dioksida u atmosferu, prilikom sagorijevanja tečnih i plinovitih goriva zagađuje se životna sredina. Budućnost leži u obnovljivim izvorima energije koji su svuda oko nas.
U ovom radu opisana je biomasa i načini njenog dobijanja. Kako je više od polovine teritorije Bosne i Hercegovine prekriveno šumama, a šumsko zemljište zauzima 64% teritorije Zeničko – dobojskog kantona, najveći potencijal leži u drvnoj biomasi. Opisana su postrojenja Natron – Hayat Maglaj i CST postrojenje u Nemili koji koriste drvnu biomasu za proizvodnju električne i toplotne energije. 
Također je opisan potencijal biomase iz poljoprivrede, energetskih kultura i čvrstog komunalnog otpada. U Zeničko – dobojskom kantonu ne postoje postrojenja koja koriste biomasu ovog tipa, ali su posljednjih godina provedene značajne studije i intenzivna istraživanja na ovom polju.
Ključne riječi: Obnovljivi izvori energije, biomasa, energija, otpad, kogeneracija
Keywords: Renewable energy sources, biomass, energy, waste, CHP