ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

 

Vanja Piperac, dipl.ing.geol., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Geotehnički uslovi za urbanizaciju na području Brčko distrikta”, dana 27.04.2016. godine u 16,00 sati na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Fatima Topčagić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Pasivnost učenika tokom govornih aktivnosti u nastavi engleskog jezika iz perspektive nastavnika i učenika: studija bosanskohercegovačkih učenika osnovnih i srednjih škola (Teachersʼ and studentsʼ perspectives of reticence in English speaking classrooms: A study of Bosnian-Herzegovinian primary and high shool students)“, dana 26.04.2016.  u 13,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermina Mehmedović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razvoj trgovine i zanatstva u Tuzli u zadnjim decenijama Osmanske uprave (1850-1878)“, dana 26.04.2016.  u 11,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Merisa Pjanić, bachelor.ing.maš., javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: „Visokotemperaturne toplotne pumpe sa primjenom prirodnih fluida”, dana 22.04.2016. godine u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Sandra Muračević, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Duhovni leksik u romanu Šehid Zilhada Ključanina“, dana 19.04.2016.  u 12,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ivana Andrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Protukomunističke grupe u tuzlanskom kraju (1945-1947)“, dana 19.04.2016.  u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Džanita Džanić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Teaching English Language in Multigrade Classrooms (Podučavanje engleskog jezika u kombinovanim razredima)“, dana 18.04.2016.  u 12,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Zoran Radić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Životne prilike i osobine ličnosti kao rizični faktori konzumacije alkohola kod učenika srednjih škola“, dana 14.04.2016. godine u 12,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Anita Mišković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Vrednovanje učeničkih postignuća u razrednoj nastavi“, dana 14.04.2016. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Željka Nikolić, profesor hemije, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: "Spektrometrijska ispitivanja efikasnosti polieterskih liganada kao nosača u tečnim membranama“, dana 22.04.2016. godine u 12,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Ibrahim Kabil, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Hum u vrijeme hercega Stjepana Vukčića Kosače (1435. – 1466.)“, dana 21.04.2016.  u 11,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dženana Omazić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Majka kao vrijednosni model odgoja u savremenom društvu“, dana 19.04.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adnan Mujabašić, bachelor sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uloga tehničke zaštite u povećanju sigurnosti objekata u zdravstvu”, dana 15.04.2016. godine u 13,00 sati na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu  Univerziteta u Tuzli

 

Sanela Beganović, diplomirani biolog,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Sezonske sukcesije makroinvertebrata bentosa rijeke Bosne na području Općine Zenica“, dana 15.04.2016. godine u 13 sati u Sali broj: 203 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Almir Altumbabić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Primjena informacionih tehnologija u nastavi tehničke kulture i informatike“, dana 14.04.2016.  u 12,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ervin Kerić, bachelor ing. hemijske tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Modeliranje sinteze anhidrida maleinske kiseline iz n-butana u industrijskom cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora“, dana 14.04.2016.godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Alisa Mujić, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj savremenih metoda unaprjeđenja prodaje na odluku krajnjih potrošača o kupovini“,  dana  11.04.2016.  godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Elvis Burgić, bachelor inž. sigurnopsti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Zaštita od voda u cilju povećanja sigurnosti rada na površinskom kopu Šikulje”, dana 09. 04. 2016. godine u 11,00 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Zerin Emić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Individualno oblikovanje trenažnog programa za povećanje jačine dinamičkih stabilizatora lumbalnog dijela kičmenog stuba nakon povrede kod vrhunskog gimnastičara”, dana 08.04.2016. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Selmira Smajić, profesor fizike,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Uticaj kompleksnih tačaka grananja na parametre barionskih rezonanci“, dana 08.04.2016. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Fuad Imamović, dipl. oec.,  branit će  magistarski rad pod naslovom: „Uticaj efektivnog poreskog opterećenja privrednih subjekata na ekonomski rast u Bosni i Hercegovini”, dana 07.04.2016 godine u 11,00 sati u sali Ekonomskog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nedžad Pirić, bach.oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Informaciona sigurnost kao determinanta kontinuiteta rada informacionog sistema“, dana 07.04.2016. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Emina Demirović, profesor matematike i fizike,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Animacija fizikalnih ogleda iz oblasti optike pomoću interaktivne fizike“, dana 01.04.2016. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nermin Sinanović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Diferencijacija učenika sportista i nesportista na bazi biomotoričkih dimenzija”, dana 31.03.2016. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Edina Smajlović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Organizovani kriminal na području Tuzlanskog kantona”, dana 28.03.2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Elvir Karavdić, bachelor ing. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Globalne migracije polimernih ambalažnih materijala korištenih za trendovska „miks-pak“i „samogrijajuća  pakovanja“, dana 28.03.2016.godine, u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirela Ibrišimović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Profesionalni interesi-usklađenost sa profilom studija i zadovoljstvo životom studenata“, dana 25.03.2016. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dženan Alihodžić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost sastava tijela sa uspjehom u izvođenju nekih elemenata tehnike skijanja i gimnastike”, dana 24.03.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Mensur Mujarić, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uporedno pravna analiza prava na novčanu naknadu neimovinske štete radi smrti bliske osobe i procesno-pravni aspekt”, dana 21.03.2016. godine u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Bahira Mešić, dipl. socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Refleksije transformacije vlasništva u Bosni i Hercegovini na socijalni i radno-pravni status zaposlenih”, dana 19. 03. 2016. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nadira Kovač, profesor biologije,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Populacijska genetika nekih kongenitalnih srčanih anomalija u novorođenčadi Tuzle (2011.-2014.)“, dana 18.03.2016. godine u 15,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mirza Ćatić, dipl.ing.maš., javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: “Upravljanje i regulacija nivoa fluida u rezervoaru“, dana 18.03.2016. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nedžad Karić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Ispitivanje i analiza termičkih ciklusa kod zavarivanja“, dana 18.03.2016. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirsad Hadžibeganović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena Moodle platforme za razvoj i upravljanje e-učenjem u školama“, dana 14.03.2016. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali (Gimnazija Meša Selimović) Univerziteta u Tuzli

 

Dino Hadžialić, dipl. oec.,  branit će  magistarski rad pod naslovom: „Efekti primjene Vašingtonskog konsenzusa na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine“, dana 14.03.2016. godine u 12,00 sati u Sali Ekonomskog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Iner Jamaković, bach. oec. branit će  završni magistarski rad pod naslovom „Uloga elektronskog bankarstva u unaprjeđenju poslovanja pravnih lica u Bosni i Hercegovini“, dana 14.03.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Merima Osmanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi bosanskog jezika u razrednoj nastavi“, dana 14.03.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Slobodan Brkić, dipl.def.oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj emocionalnih teškoća na hiperaktivnost kod učenika sa intelektualnim teškoćama“, dana 11.03.2016. godine  u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Melisa Banjić, bachelor inž. građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Sanacija fleksibilnih kolovoznih konstrukcija na regionalnim putevima”, dana 10.03.2016. godine u 11,00 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aida Ćosić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Jezik mržnje u sadržajima web portala u Bosni i Hercegovini“, dana 10.03.2016. godine u 12,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Bajro Musić, bachelor - inž. geologije, javno braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Petrografska determinacija karbonatnih stijena Vijenca kod Lukavca u cilju primjene u industriji cementa i sode“, dana 07.03.2016.godine u 14,00 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Hodžić, dipl.ing. tehnologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Kontaminacija poljoprivrednog zemljišta teškim metalima u plavnim područjima rijeke Spreče sa prijedlogom mjera za remedijaciju”, dana 05.03.2016.godine, u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Halilović, profesor geografije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:  „Političko-geografski  aspekt nastanka, razvoja i promjena vanjskih granica Bosne i Hercegovine“, dana 04.03.2016. godine u 14,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Elma Bojić, bachelor geografije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Antropogeni turistički motivi Kantona Sarajevo u funkciji razvoja turizma“, dana 04.03.2016. godine u 13,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Besim Ahmetspahić, dipl.ing.maš., javno će branit magistarski rad pod naslovom: "Analiza operacije odsjecanja glodanjem nosača ležaja radilice motora izrađenog od sivog liva“, dana 02.03.2016. godine u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Minela Selamović, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „ Uticaj reforme elektroenergetskog sektora na poslovanje elektroprivrednih preduzeća” dana 02.03.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirsad Trumić, profesor matematike i fizike,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Stirlingovi brojevi prve i druge vrste“, dana 26.02.2016. godine  u 13,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Minela Šišić, profesor hemije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: "Izolacija huminske kiseline iz oksidiranog lignita i kompleksacija metalnim kationima“, dana  26.02.2016. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

lhana Salkić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj razvijenosti artikulacijskih i fonoloških sposobnosti na proces usvajanja vještine čitanja”, dana 26.02.2016. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Abdulah Đulović, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Značaj strateškog planiranja za postizanje konkurentnosti kod malih i srednjih preduzeća“, dana 25.02.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Tahira Buljubašić, dipl. oec., branit će  završni magistarski rad pod naslovom: „Granska efikasnost investicija u Bosni i Hercegovini“, dana 25.02.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Minela Salihagić, dipl.socijalni pedagog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Povezanost agenasa socijalizacije i maloljetničke delinkvencije na području Kantona Sarajevo“, dana 22.02.2016. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Edina Halilović, dipl.ing. tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ispitivanje mogućnosti primjene glicerola kao depolimerizatora u procesu hemijskog recikliranja polietilen tereftalata”, dana 19.02.2016.godine, u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Maida Dedić, dipl. oec., branit će  završni magistarski rad pod naslovom: „Finansijska kriza eurozone i njen uticaj na ekonomiju Bosne i Hercegovine”, dana 18.02.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ahmetović Berisa, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Pravna priroda i procesuiranje genocida u međunarodnom i domaćem krivičnom pravu i praksi ”, dana 15. 02. 2016. godine u 15,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Kenan Kadrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Polimetodizam i multimedijalni pristup u nastavi njemačkog jezika“, dana 15.02.2016. godine u 12,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amela Sinanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Školstvo u Tuzlanskom okrugu u doba Austro-Ugraske vladavine“, dana 15.02.2016. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edina Mulalić, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Percepcija porodičnih odnosa i obrasca afektivne privrženosti maloljetnih delinkvenata“, dana 11.02.2016. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Kešetović, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Revizija učinka i revizija podudarnosti u funkciji povećanja učinkovitosti javnog sektora”, dana 11.02.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amina Ćostović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Anksioznost kod studenata-povezanost sa osobinama ličnosti i nekim demografskim karakteristikama“, dana 11.02.2016. godine u 11,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Munever Džuzdanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Vojno-politički odnosi na prostoru sjeveroistočne Bosne u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.)“, dana 11.02.2016. godine u 11,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Nurkanović, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća”, dana 11.02.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Eldin Omić, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Strateško planiranje u funkciji pozicioniranja banaka na konkurentskom tržištu”, dana 10.02.2016. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Goran Pejić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Prepoznavanje kardiovaskularnih oboljenja iz EKG signala pomoću vještačke neuronske mreže”, dana 29.01.2015. godine u 15,00 sati na Fakultetu elektrotehnike-Stelekt Univerziteta u Tuzli

 

Edina Atiković,   javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Generirajuće funkcije i rekurzije sa primjenama u enumerativnoj kombinatorici“, dana 29.01.2016. godine u 14,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Tarik Demirović, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Dizajn protokol konvertera baziranog na FPGA platformi i više kanalnim sistemima“, dana 29.01.2015. godine u 14,00 sati na Fakultetu elektrotehnike-Stelekt Univerziteta u Tuzli

 

Senija Adrović, profesor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Bioraspoloživost bakra i cinka u žitaricama“, dana 29.01.2016. godine u 13, 00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Šejla Ćatić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Zabranjeni sporazumi u pravu konkurencije Bosne i Hercegovine”,  dana 23.01.2016. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alma Altumbabić, bach. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom: „Necarinske barijere u intraregionalnoj trgovini zemalja Zapadnog Balkana“, dana 21.01.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jasmin Zenunović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Uticaj proizvodnih procesa na radne uvjete u površinskim kopovima -primjer PK Potočari“, dana 19.01.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Skokić mr.ph. Nada,  branit će  magistarski rad pod naslovom: „Cirkulirajući nivoi fibrinogena i C-reaktivnog proteina u bolesnica sa rakom dojke” dana 19.01.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Tehnološkog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirsada Rašidović, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Receptivni rječnik i kognitivno funkcionisanje osoba starije životne dobi”, dana 18.01.2016. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Benjamin Huremović, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Restrukturiranje javnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine”, dana 18.01.2016. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Sejdinović, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: Načelo univerzalne jurisdikcije - teorija i praksa, dana 15.01.2016. godine u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adriana Amna Isabegović, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: Rad za opće dobro na slobodi na području Tuzlanskog kantona”, dana 15.01.2016. godine u 15,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Fadil Šarić, diplomirani  inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: Prolazak kroz stanje kvara vjetroelektrana”, dana 14.01.2015. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Selma Osmanović, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslo