ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Nermin Kasumović, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Uticaj motoričke spremnosti košarkaških sudija na kvalitet suđenja“, dana 09.09.2015. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Emina Žabić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u antropološkim dimenzijama košarkašica predkadetkinja u odnosu na ostvareni takmičarski rezultat”, dana 09.09.2015. godine u 12,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Zilkić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u nekim motoričkim sposobnostima i indeksu tjelesne mase između djevojčica koje se bave i onih koje se ne bave estetskim aktivnostima”, dana 07.09.2015. godine u 11,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Senad  Gutić, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Geološki aspekti upravljanja procesom proizvodnje u TE „Tuzla“ u funkciji poboljšanja kvaliteta zraka“, dana 04.09.2015. godine u 15 sati  i 30 minuta u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Željka Stjepić Srkalović, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Pedogeografske karakteristike područja općine Tuzla“, dana 04.09.2015. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Marina Brkić, prof.fizike, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: "Upotreba konceptualnih mapa u poučavanju teorije relativnosti", dana 04.09.2015. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samir Nukić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Modeliranje i simulacija virtualnog kompjuterski podržanog proizvodnog sistema“, dana 04.09.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Nihada Taletović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Saradnja porodice i škole kao faktor podsticanja darovitosti kod učenika", dana 03.09.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Lejla Nizamić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Otpor prema klasičnoj bajci: Različitosti u djelima Sretni kraljević i druge bajke, Kuća narova Oscara Wildea i Praznična priča, Princ Bik i Djetetov san o zvijezdi Charlesa Dickensa (Defying the Classic Fairy Tale: Peculiarity in Oscar Wilde's The Happy Prince and Other Tales, A House of Pomegranates and Charles Dickens's Holiday Romance, Prince Bull and A Child's Dream of a Star)“, dana 31.08.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Emina Aljić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Metode i sredstva podsticanja razvoja učeničke pismenosti“, dana 31.08.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Softić, dipl.ing.tehnologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: «Uticaj primjene selektivne ionoizmjenjivačke kolone na kvalitet mineralne vode Tuzlanski kiseljak Mg++», dana 31.08.2015. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Haris Hodžić dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Utjecaj dodatka ekstrudirane krupice zobi (Avena sativa) i pira (Triticum spelta) na svojstva tijesta i kvalitetu kruha i keksa", dana  29.08.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Imamović dr Suad, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Procjena uspješnosti tonziloadenoidektomije u djece“, dana 28.08.2015. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Inela Zaimović, profesor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uticaj termalne obrade na koncentraciju HMF-a i antioksidacijsku aktivnost livadskog meda sa područja BiH“, dana 24.07.2015. godine u 13 sati i 30 minuta  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Emina Mešikić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Bakterije kao kontaminenti hrane na području Tuzlanskog kantona“, dana 24.07.2015. godine u 12,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kurtalić Adnan, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:„Dobijanje CaCO3 iz otpadnog taloga mekšanja slane vode izvorišta TETIMA“, dana 23.07.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Miodrag Tanasilović, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj primjene transformacijskog liderstva na efektivnost sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona“ dana 21.07.2015. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Meliha Šabić, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Životno osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima vezanim za treću živtnu dob u Bosni i Hercegovini“ dana 21.07.2015. godine u 10,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Majda Mujanović, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Inovativno vođenje u bosanskohercegovačkim brzorastućim preduzećima“ dana 21.07.2015. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ćazim Šarić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološke karakteristike termalnih voda sjeveroistočnog oboda Zeničko-Sarajevskog basena“, dana 20.07.2015. god. u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Katarina Stojak, bachelor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Nivo tjelesne aktivnosti djece mlađeg školskog uzrasta“, dana 16.07.2015. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Edvina Lević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Proprioceptivni trening: prije, ili poslije trenažnih opterećenja”, dana 16.07.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Salihbegović, bachelor razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u morfološkim karakteristikama i pokazatelji gojaznosti učenika mlađeg školskog uzrasta“, dana 16.07.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Özbatman, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: "Analiza faktora zadovoljstva korisnika usluga mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini", dana 15.07.2015. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Esmir Biberkić, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Kolapsirani model infrastrukture podatkovnog centra“, dana  14.07.2015. godine u 15,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Dženita Bešić, diplomirana pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Sistem pravnih lijekova u krivičnom procesnom pravu – komparativni prikaz “,  dana 14.07.2015. godine u 14,oo sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Robert Andrejaš, dipl. producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Vrijeme, teatar i produkcija – nominalna tranzicija pozorišta u regionu“, dana 10.07.2015. godine u 13,00 sati u učionici broj 1 Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
 
 • Hurma Begić, dipl.edukator-rehabilitator,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj predškolskog odgoja na školsku spremnost učenika sa blažim stepenom intelektualnih teškoća”, dana 10.07.2015. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Meva Bajraktarević, dipl.def.oligofrenolog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “ Jezički razvoj i izrada individualnog edukacijskog plana za učenike s intelektualnim teškoćama ”, dana 10.07.2015. godine u 11,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Šefik Zenunović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Teoretske i praktične osnove uvođenja sistema upravljanja rizicima u sigurnosne procedure na primjeru PK Višća“, dana 10.07.2015 u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Marijana Mišić, dipl.edukator-rehabilitator,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Stavovi društva i nivo socijalne distance prema osobama s intelektualnim teškoćama”, dana 10.07.2015. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Marinko Pejić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Akutni učinci različitih protokola zagrijavanja na ravnotežu i eksplozivnu snagu rukometašica”, dana 07.07.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Edin Tulić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Poticanje motivacije i optimizma kod nominalno nadarenih učenika upotrebom računarske tehnologije u osnovnoj školi“, dana 07.07.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Alojz Filipović, dipl.inž.geologije, javno braniti završni magistaki rad pod naslovom: "Hidrogeološke karakteristike termalnih voda sjeveroistočnog oboda Zeničko-Sarajevskog basena“, dana 06.07.2015 u 10,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Anadel Galamić, dip.inž.građevinarstva, javno braniti završni magistaki rad pod naslovom: „Regulacija vodotoka Litva u Banovićima“, dana 03.07.2015 u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mato Kopić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Analiza primijenjenih tehnologija u metaloprerađivačkoj industriji Tuzlanskog kantona", dana 03.07.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Selvin Fehrić, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Sistemi za prikupljanje, obradu, ekstrakciju i klasifikaciju web sadržaja”,  dana  02.07. 2015. godine u 14,00 sati  na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirnesa Maslić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Cikliranje i analiza tehnika anticikliranja u simplex algoritmu“, dana 01.07.2015. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirzeta Butković,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Slučajni grafovi, kompleksne mreže i njihova primjena“, dana 01.07.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli