ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Nadina Fejzić, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Patria potestas rimskog prava”, dana 25.07.2014. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Alvira Selimović Halilčević, diplomirani pravnik, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Katastarska evidencija kao podloga za uspostavu pravne evidencije nekretnina u Bosni i Hercegovini“, dana 25.07.2014. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Dijana Mujić, profesor bosnaskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Topos granice i granični subjekti u romanima Derviša Sušića Uhode, Hodža Strah i Nevakat", dana 24.07.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mitra Mirković Hajdukov, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Karakteristike ličnosti i porodične prilike osoba u prelaznom periodu između adolescencije i rane odrasle dobi kao prediktori nastanka ovisnosti od heroina", dana 23.07.2014. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Admir Omerbašić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Evropski agrar i mogućnosti inkorporiranja Bosne i Hercegovine u Evropsku agrarnu strukturu“ dana 21.07.2014. godine u  11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Elvira Ogrešević, dipl. def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Razumljivost kod djece sa artikulacijsko-fonološkim poremećajima“, dana 18.07.2014. godine  u 10.00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ljubinka Lazić, dipl. socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Povezanost pojave stigmatizacije i resocijalizacije maloljetnih prestupnika“, dana 17.07.2014. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Armin Kovačević,dipl.inž.teh., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimizacija pogona za proces selekcije otpada na primjeru deponije'Desetine'“, dana 16.07.2014. godine u 15,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Amer Ramusović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Komparativna analiza samoregulacije medija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori", dana 12.07.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kenan Fazlić, dipl. ing.el.,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Razvoj android aplikacija za mobilne uređaje“, dana 10.07.2014. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Armin Kurjaković, dipl. ing.el.,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Usporedba tehnologija Flash/ ActionScript i HTML5 / JavaScript na primjeru implementacije interaktivne Web aplikacije”, dana 10.07.2014. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanja Simić, Bakalaureat/bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Problem reciprociteta u postupku priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka u Bosni i Hercegovini“, dana, 08. 07. 2014. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasna Đonlagić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:  „Antropološki model prvakinje Bosne i Hercegovine u tenisu uzrasta do 12 godina”, dana 08.07.2014. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Lejla Tupajić, prof.biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Zastupljenost parazitosa na području Tuzlanskog kantona“, dana 08.07.2014. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Samir Tursunović, doktor medicine, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Stanje uhranjenosti i prehrambene navike žena u menopauzi", dana 08.07.2014. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice  Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samira Mujkić, dipl. ing.el.,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena performansi LTE-advanced mreže u downlink vezi“, dana 07.07.2014. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Hasić Imamović, diplomirani pravnik,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Imovinski odnosi bračnih i vanbračnih partnera u domaćem i uporednom pravu“, dana 07.07.2014. godine u 10,oo sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Selma Razić, diplomirani pravnik,  javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Redovni pravni lijekovi u postupcima javnih nabavki Bosne i Hercegovine – legislativa, praksa i perspektiva“, dana 04. 07. 2014. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Irma Omeragić, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Percepcija stresa s obzirom na osobine ličnosti i kvalitetu porodičnih interakcija“, dana 04.07.2014. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasna Osmanović, prof.biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Mikrobiološka analiza pitke vode u izvorištima i vodovodnoj mreži Tuzle u periodu od 2010.-2012.godine“, dana 04.07.2014. godine u 11,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sunčica Cvijetić, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Karakteristike ličnosti i percepcija stresa kod uposlenika u finansijskom sektoru“, dana 04.07.2014. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Edina Ikinić,  javno će braniti zvaršni magistarski rad pod nazivom: „Kvaliteta porodičnih interakcija kao prediktor akademskog uspjeha studenata“, dana 03.07.2014. godine u  11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Tarik Hasanić,dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Emocionalna inteligencija i lokus kontrole kao determinante zadovoljstva životom kod adolesenata“, dana 03.07.2014. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Edin Dedić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Pedagoška etika Ebu Hamida El- Gazalija“, dana 30.06.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Hankija Nurković, profesor razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Najčešće greške u pismenim radovima iz bosanskog jezika kod učenika četvrtog razreda osnovne škole", dana 26.06.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alisa Džindo, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Povezanost razvoda sa psihološkim karakteristikama majki maloljetne djece", dana 20.06.2014. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Lejla Andelija, profesor razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi u pismenim radovima iz bosanskog jezika kod učenika 4. razreda osnove škole“, dana 26.06.2014. godine u  12,30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirnesa Dostović, prof.biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Makroinvertebrati zoobentosa rijeke Oskove kao indikatori kvaliteta vode“, dana 19.06.2014. godine u 13,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Nermina Nezić, prof.biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Biodiverzitet  Coleoptera Gradačca i okoline“, dana 16.06.2014. godine u 14,00 sati  u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amir Ismić, profesor odbrane i sigurnosti,  javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Devastacija vjerskih objekata u srednjoj Bosni od 1992. do 1995. godine“, dana 16.06.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Šahbaz Sultanić, profesor historije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Odnosi između Bosne i Srbije u XIV vijeku“, dana 12.06.2014. godine u 8,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dario Suljagić, dipl. ing.el.,  javno će branit završnii magistarski rad, pod naslovom: „Harmonijske karakteristike visokofrekventnih elektrohirurških uređaja”, dana 11.06.2014. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Ivan Bosankić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod  naslovom: „Modernizacija i primjena savremenih metoda regulacije brzine pogona lineala kod cikličnog bagera“, dana 10.06.2014. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Mihrija Mešić, dipl. def. logoped, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Stavovi nastavnika prema mucanju”, dana 09.06.2014. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Admir Garagić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Metodologija mjerenja emisionih elektromagnetskih interferencija u okvirima elektromagnetske kompatibilnosti”,  dana 07.06.2014. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Dževad Forčaković, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Potencijalnost uglja u ležištima bugojanskog bazena“, dana 06.06.2014.g. u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Esad Hodžić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Principi i tehnike dizajna efektivnih grafičkih korisničkih interfejsa”, dana 05.06.2014. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Adevija Mujkić, profesor tehničkog odgoja, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena informaciono-komunikacijskih tehnologija u nastavi učenja“, dana 05.06.2014. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Tuzli
 
 • Edi Mahovac, bacheler ing. tehnologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Prednosti i nedostaci pojedinačnih i integrisanih upravljačkih sistema", dana 03.06.2014. godine u 15,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amira Brkić, dipl. ing. tehnologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Ispunjavanje zahtjeva sljedivosti za efikasnije upravljanje zdravstvenom sigurnošću", dana 03.06.2014. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Marina Jahić, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Pedagoške determinante igre djece predškolskog uzrasta“, dana 02.06.2014. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmin Hrnjadović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Optimalizacija cjevovoda pod visokim hidrostatičkim pritiscima u potisnom i gravitacionom vodu kod izgradnje vodovoda“, dana 31.05.2014.g. u 10,30 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Almir Kurt, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Utvrđivanje povezanosti lumbalno bolnog sindroma sa nivoom bazičnih i tjelesnih aktivnosti kod studentske populacije", dana 30.05.2014. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Edin Husić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Savremeni islamski svijet i mogućnosti njegove ekonomske transformacije“, dana 28.05.2014. godine u  11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Jasmira Avdić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Forenzička revizija u funkciji otkrivanja manipulativnog računovodstva“, dana 27.05.2014. godine u  11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli