Skup stručnih predavanja pod zajedničkim nazivom "ICT and Assistive Technology in the Inclusion Process in Higher Education"

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Tuzla, 14.06.2019. god.

 


U sklopu 24. Ljetnog Univerziteta u Tuzli danas je u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli u organizaciji Fakulteta elektrotehnike u Tuzli održan skup stručnih predavanja pod zajedničkim nazivom "ICT and Assistive Technology in the Inclusion Process in Higher Education".

 

 

Univerzitet u Tuzli - Ljetni Univerzitet 2019 - Skup stručnih predavanja pod zajedničkim nazivom "ICT and Assistive Technology in the Inclusion Process in Higher Education"

 

 

Predavanja su održali nastavnici Fakulteta elektrotehnike koji se u svom istraživanju bave ovom oblašću, bachelor inženjeri elektrotehnike koji su u okviru izrade svog diplomskog rada obradili određene aspekte iz ove oblasti te predstvnici kompanije Virgin Pulse koja posvećuje posebnu pažnju o usklađenosti sa standardima koji prate ovu oblast. Prisutnima se na početku obratila i predsjednica organizacionog odbora ovogodišnjeg LJUT-a prof.dr. Dženeta Omerdić a skup je otvorio u ime domaćina prof.dr. Emir Mešković, prodekan za nastavu i studentska pitanja na Fakultetu elektrotehnike.

 

Teme koje su prisutni studenti mogli danas odslušati na ovim predavanjima su sljedeće:
"Primjena freeware softverskih alata u edukaciji osoba sa specifičnim teškoćama u učenju" - dr. sc. Emir Skejić, vanr.prof (Fakultet elektrotehnike)
"Asistivna računarska tehnologija za osobe sa oštećenjem vidnog aparata" - dr. sc. Damir Demirović, vanr.prof. (Fakultet elektrotehnike)
"WCAG Compliance in Software Development" - Armin Spahić, bach.ing.el., Jasmin Salihović, bach.ing.el. (Virgin Pulse)
"Amazon Echo "Alexa" za osobe sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima" - Sulejman Delić, bach.ing.el. (Cape Ann Enterprises)

 

Tokom skupa i diskusije koje je uslijedila nakon svakog održanog predavanja, nastavnici, studenti i uposlenici ICT kompanija su razmijenili iskustva te inicirali izradu udruženih diplomskih i magistarskih radova u okviru kojih će se detaljnije istražiti i obraditi teme vezane za ulogu savremenih tehnologija u procesu inkluzije u visokom obrazovanju.

 

Po završetku ovog uspješnog događaja u okviru Ljetnog univerziteta predavačima su uručene zahvalnice a učesnicima su dodijeljeni certifikati.