Radionica „Izrada pojedinačnih pravnih akata u ostvarivanju zaštite prava građana“

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 13.06.2019. god.

 

 

 

Radionica „Izrada pojedinačnih pravnih akata u ostvarivanju zaštite prava građana“

 

 

U okviru 24. Ljetnog Univerziteta u Tuzli održana je radionica pod nazivom „Izrada pojedinačnih pravnih akata u ostvarivanju zaštite prava građana“. Radionica je održana 12.06.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod vodstvom doc.dr. Edine Šehrić.

 

Radionica „Izrada pojedinačnih pravnih akata u ostvarivanju zaštite prava građana“ osmišljena je u cilju upoznavanja građana s postupcima i načinima ostvarivanja njihovih zakonskih prava, te mehanizmima zaštite istih. U okviru radionice učesnici su imali priliku izraditi konkretne podneske u vidu zahtjeva, molbi, prijava, prijedloga i žalbi kao početnih pretpostavki za iniciranje pokretanja postupka pred javnopravnim tijelima, a radi ostvarivanja određenih prava i pravnih interesa.