Predavanje i interaktivna radionica: Primjena kompjutersko potpomognutih alata u hemijskom inženjerstvu

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.06.2018. god.

  

 

U okviru 23. Ljetnjeg Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Elvis Ahmetović, redovni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli održao je predavanje i interaktivnu radionicu na temu: Primjena kompjutersko potpomognutih alata u hemijskom inženjerstvu. Predavanje i radionica održani su danas na Tehnološkom fakultetu.

 

 

 

Studenti su imali priliku da se prvo upoznaju sa osnovama kompjutersko potpomognutih alata (ASPEN, GAMS, Excel-Visual Basic), njihovoj primjeni i značaju u rješavanju različitih problema u hemijskom inženjerstvu koji obuhvataju analizu, simulaciju, sintezu i optimizaciju procesa. Nakon toga, na konkretnim i jednostavnim primjerima pokazana je primjena navedenih alata u rješavanju različitih problema.