Predavanje i interaktivna diskusija sa studentima: Kako se dobro pripremiti za uspješno polaganje ispita iz Hidromehaničkih, toplinskih i difuzionih operacija

TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 26.06.2018. god.

 

 

 

U okviru 23. Ljetnog Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Elvis Ahmetović, redovni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je održao predavanje i interaktivnu diskusiju sa studentima na temu: Kako se dobro pripremiti za uspješno polaganje ispita iz Hidromehaničkih, toplinskih i difuzionih operacija.

 

 

 Predavanje i diskusija su održani 25.06.2018. godine od 10:00-13:00 sati u amfiteatru Tehnološkog fakulteta i obuhvatili su tematiku u vezi motivacije i uspjeha pri učenju, pripremanju za polaganje ispita kroz organizaciju, studiranje, ponavljanje i vježbanje gradiva. Studentima su predstavljene neke od metoda učenja, piramida učenja, krive učenja i zaboravljanja. Prezentirane metode učenja mogu da budu od velike koristi studentima pri pripremanju gradiva za različite predmete u toku studija uključujući Hidromehaničke, toplinske i difuzione operacije.