Uspješno realizirane aktivnosti na Ljetnom univerzitetu “LJUT 2017” na Ekonomskom fakultetu

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 10.07.2017. god.

U petak 7.7.2017 godine zatvorena je tradicionalna manifestacija Ljetni Univerzitet u Tuzli u toku koje su cijele sedmice realizirane razne aktivnosti i na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.

 

 

 

 

U okviru ovogodisnje manifestacije održan je Okrugli sto na temu “Izazovi i perspektive ekonomskog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu“, na kojem su privrednici, predstavnici ministarstva i akademske zajednice govorili o društvenim i ekonomskim potrebama kvalitetnog visokog obrazovanja iz područja ekonomije, ali i zabrinjavajucim trendovima sa kojima se suočava danas.

Pored toga, za studente su kreirane i realizirane tri radionice i treninzi za koje se prijavilo 40-ak studenata, koji su uspješno apsolvirali jednu od tri ponuđene radionice: Izrada business plana, Osnove statističke obrade i analize podataka, Pisanje CV-a i pripreme za intervju sa poslodavcem.

Svi polaznici su iskazali veliko zadovoljstvo kvalitetom radionica, a svim polaznicima i predavačima su dodijeljeni su certifikati.

Srdačno se zahvaljujemo svim učesnicima i predavačima na odvojenom vremenu i volonterskom radu.