Poziv na semnar "Primjena kompjutersko potpomognutog procesnog inženjerstva za smanjenje potrošnje vode/energije i generisanja otpada u tehnološkim procesima"

TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 03.07.2017. god.

 

 

 P L A K A T

 

 

U okviru 22. Ljetnog Univerziteta u Tuzli Tehnološki fakultet organizira Seminar na temu:

PRIMJENA KOMPJUTERSKO POTPOMOGNUTOG PROCESNOG INŽENJERSTVA ZA SMANJENJE POTROŠNJE VODE/ENERGIJE I GENERISANJA OTPADA U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

04. jula 2017. godine od 10:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakultetaSeminar predstavlja jednu od aktivnosti koja se provodi u okviru naučno-istraživačkog projekta pod nazivom „Computer Aided Process Engineering applied to energy, water, and waste reduction during process design and operation“. Na Seminaru će biti predstavljena nova saznanja o primjeni kompjutersko potpomognutog procesnog inženjerstva za smanjenje potrošnje vode/energije i generisanja otpada u tehnološkim procesima. Također, u okviru Seminara će biti predstavljene aktivnosti i postignuti rezultati u međunarodnom projektu pod nazivom „Computer Aided Process Engineering applied to energy, water, and waste reduction during process design and operation“ koji se realizira u okviru „Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES)“ između EPFL/Industrial Processes & Energy Systems Engineering Group (IPESE), Sion (Švicarska), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (Slovenija) i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina). Projekat se realizira u okviru programa pod nazivom „Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES)“ i finansiran je od strane „Swiss National Science Foundation“.

Predavači na seminaru su:
Prof. dr. Elvis Ahmetović, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina)
Doc. dr. Lidija Čuček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru (Slovenija)
Mr. sc. Maziar Kermani, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Industrial Processes & Energy Systems Engineering Group (IPESE) (Švicarska)
Doc. dr.  Nidret Ibrić, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina).

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju navedenom Seminaru.