Predavanje na temu "CFD- napredna tehnologija za rješavanje problema u industriji sa posebnim osvrtom na fluidnu tehniku"

MAŠINSKI FAKULTET
Tuzla, 07.07.2017. god.

 

 

 

Univerzitet u sklopu Ljetnog Univerziteta 2017 organizovao je predavanje na temu "CFD- napredna tehnologija za rješavanje problema u industriji sa posebnim osvrtom na fluidnu tehniku" koje se realizovalo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

Cilj je bio upoznati studente završnih goidna sa mogućnostima primjene CFD u rješavanju svakodnevnih inženjerskih problema u industriji. Transfer znanja se ogledao kroz rješavanje konkretnih problema i analize mogućih rješenja istih. Navedena problematika nije obuhvaćena Planom i programom nastavnih predmeta koji se izučavaju na prvom ciklusu studija na Mašinskom fakultetu. Ovakvim pristupom se nastoji podići nivo stručnih kompetencija studenata Mašinskog fakulteta.