Predavanja i vježbe na temu „Upravljanje industrijskim robotima – KUKA KRC4“

MAŠINSKI FAKULTET
Tuzla, 06.07.2017. god.


 

 

Univerzitet u Tuzli ove godine u okviru 22. Ljetnog univerziteta organizirao je predavanja i vježbe na temu „Upravljanje industrijskim robotima – KUKA KRC4“ (6 studenata I ciklusa studija) koji je bio realiziran na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u saradnji sa DKR-om (Centrom za robotiku u Tuzli).

 

 

 

 

Obrađena tematika je realizovana u cilju podizanja usko specijalistički stručnih kompetencija studenata Mašinskog fakulteta na principima cjeloživotnog učenja.

U okviru realizacije ovog kursa održano je 3 časa predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi, dok je broj učesnika bio ograničen sa 5 učesnika.