Održana radionica "Predodžbe o drugom u bosanskohercegovačkoj književnosti"

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 06.07.2017. god.

 

 

 

 

 

 

 

U srijedu, 5. 7. 2017., u okviru manifestacije Ljetni Univerzitet u Tuzli (LJUT 2017), na Filozofskom fakultetu održana je radionica "Predodžbe o drugom u bosanskohercegovačkoj književnosti". Radionica je dio šireg istraživačkog projekta Predodžbe o drugom u bosanskohercegovačkoj književnosti: analiza učinaka (interpretacije) kulturnih stereotipa u književnosti na učenice i učenike srednjih škola koji je u saradnji sa studenticama II ciklusa studija na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, te uz finansijsku podršku FMON, pokrenula dr. sc. Anisa Avdagić, vanr. prof. Održanu radionicu vodila je učesnica u projektu, studentica II ciklusa studija, Simbi Husarić.