Radni sastanak Stručnog savjetodavnog odbora SCOPES projekta "Osnivanje Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli"

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 07.06.2016. god.

 

 

 

Dana, 06.06.2016. godine, sastao se Stručni savjetodavni odbor projekta SCOPES pod nazivom “Osnivanje Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli“, čija je uloga sinhronizacija aktivnosti na uspostavi Centra između Univerziteta u Tuzli, vladinog i nevladinog sektora i lokalne zajednice, a sve u cilju planiranja i realizacije predviđenih aktivosti, uz pomoć, saradnju i partnerstvo švicarskog tima.

 

 

 

 

Stručni savjetodavni odbor ima savjetodavnu ulogu u razvoju i implementaciji projekta, analizi ostvarenih rezultata i obezbjeđivanju njegove održivosti.

 

Sastanku su prisustvovali: Prof.dr. Snježana Marić, van.prof, prorektorica za međunarodnu saradnju u zemlji i inostranstvu, prof.dr. Elmir Čičkušić, red.prof. dekan Medicinskog fakulteta, doc.dr. Lejla Kuralić-Čišić, glavni/operacioni koordinator projekta, prof.dr.Hariz Šarić, van.prof. strateški koordinator projekta, prof.dr. Nijaz Karić, predsjednik stručnog savjetodavnog odbora projekta, doc.dr. Meliha Bijedić, prodekan za naučno istraživački rad Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Mr.sc. Jasna Zecevic, direktorica UG "Vive zene" Tuzla, doc.dr. Azra Kurtić, med.fak, dr.sc. Suada Selimović i Nermina Aljić iz Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak.

 

Konzorcij projekta čine Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet), Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak, UG Vive žene Tuza, Univerzitet primjenjenih znanosti, Švicarska, Institut za socijalnoplaniranje i organizaciju, Švicarska.