Međunarodna Ljetna škola "Metode kvalitativnih istraživanja i trandisciplinarna saradnja"

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 10.06.2016. god.

 

 

 

 Radna atmosfera u okviru  MEDJUNARODNA LJETNA ŠKOLA - dan analize podataka