U okviru 21. Ljetnog univerziteta održaće se predavanja i vježbe na temu „Upravljanje industrijskim robotima – KUKA KRC4“

MAŠINSKI FAKULTET
Tuzla, 30.05.2016. god.
 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzitet u Tuzli ove godine u okviru 21. Ljetnog univerziteta organizira predavanja i vježbe na temu „Upravljanje industrijskim robotima – KUKA KRC4“ koji će biti realiziran na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od strane dr.sc. Edin Cerjaković, doc i dr.sc. Alan Topčić, van.prof. 
 
Kurs je namijenjen studentima II ciklusa studija odsjek Industrijski inženjering u okviru kojega će se izvršiti transfer znanja iz oblasti upravljanja industrijskim robotima proizvođača KUKA upravljačko okruženje KRC4. Učesnici kursa će se upoznati sa sigurnosnim aspektima rada sa industijskim robotima, kalibracije robota, postavljanja referetntnih tačaka/ravni (TPC/Tool, Base), manipulacije kretanja robotom, osnovama KRL programskog jezika i izrade upravljačih programa u Expert okruženju. 
 
Obrađena tematika predstavlja oblast koja nije obuhvaćena planom i programom na osnovnom studiju na Mašinskom fakultetu, te je realizovana u cilju podizanja usko specijalistički stručnih kompetencija studenata Mašinskog fakulteta na principima cjeloživotnog učenja.
 
U okviru realizacije ovog kursa predviđeno je 2 časa predavanja i 13 časova laboratorijskih vježbi, dok je broj učesnika 5. Termini realizacije kursa su:
petak 03.06.2015. godine u 09.00-10.30 (2 časa predavanja) Kampus UNTZ
petak 03.06.2015. godine u 10.45-15.15 (6 časova vježbi) Kampus UNTZ – industrijska hala
subota 04.06.2015. godine u 08.30-13.45 (7 časova vježbi) Kampus UNTZ – industrijska hala
 
Kurs je realizovan pod pokroviteljstvom firmi : Masterwerk GmbH Munchen, Njemačka i MBT d.o.o. Tuzla.