U okviru 21. Ljetnog univerziteta organizirat će se predavanja i vježbe na temu "Simulacija procesa proizvodnje i montaže"

MAŠINSKI FAKULTET
Tuzla, 30.05.2016. god.

 

 

 

         
   
         

 

 

 

Univerzitet u Tuzli ove godine u okviru 21. Ljetnog univerziteta organizira predavanja i vježbe na temu "Simulacija procesa proizvodnje i montaže" koji će biti realiziran na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od strane dr.sc. Edin Cerjaković, doc, dr.sc. Alan Topčić, van.prof i mr.sc. Muhamed Herić. v.as. 

 

Kurs je namijenjen studentima završnih godina u okviru kojega će se izvršiti transfer znanja iz oblasti simulacije procesa proizvodnje i montaže poznate pod nazivom Digitalne fabrike. Učesnici kursa će se upoznati sa teorijskim osnovama savremenog načina planiranja i pripreme procesa proizvodnje i montaže, te će u okviru laboratorijskih vježbi steći vještine za kreiranje virtualnog okruženja proizvodnih i montažnih linija. Kroz analizu rezultata simulacionih eksperimenata i interaktivnu diskusiju učesnici će vježbati načine realizacije kompleksne visokoproduktivne proizvodnje.

 

Obrađena tematika predstavlja oblast koja nije obuhvaćena planom i programom na osnovnom studiju na Mašinskom fakultetu, te je realizovana u cilju podizanja usko specijalistički stručnih kompetencija studenata Mašinskog fakulteta na principima cjeloživotnog učenja.

 

U okviru realizacije ovog kursa predviđeno je 2 časa predavanja i 13 časova laboratorijskih vježbi, dok je broj učesnika 15. Termini realizacije kursa su:

ponedjeljak 06.06.2015. godine u 09.00-10.30 (2 časa predavanja) sala 03MF

ponedjeljak 06.06.2015. godine u 10.45-15.15 (6 časova vježbi) sala 05BMF

utorak 07.06.2015. godine u 08.30-13.45 (7 časova vježbi) sala 05BMF

 

Kurs je realizovan pod pokroviteljstvom firmi : Masterwerk GmbH Munchen, Njemačka i MBT d.o.o. Tuzla.