Međunarodna Ljetna škola "Metode kvalitativnih istraživanja i trandisciplinarna saradnja"

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 07.06.2016. god.

 

 

 

U okviru 21. Ljetnog Univerziteta, dana 06.06.2016. otvorena je Međunarodna ljetna škola pod nazivom ''Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradnja'', koja će trajati do 10.06.2016. godine.

 

 

 

Cilj Ljetne škole je osnažiti kapacitete 30 do 50 studenata i stručnjaka akademske i neakademske zajednice o primjeni metode kvalitativnog istraživanja kroz pružene teoretske osnove i praktično primjenjivanje metode.


Realizacija Ljetne škole je jedna od vrlo značajnih aktivnosti planiranih u okviru SCOPES projekta. Uspješna realizacija ljetne škole je od posebnog značaja za idejno rješenje uspostavljanja „Centra za razvoj kompetencija u transdisiciplinarnom istraživanju i saradnji“, uzimajući u obzir činjenicu da nastoji da promovira različite discipline sa posebnim fokusom na metodološke aspekte, kako bi se dodatno podstakao razvoj naučnih istraživanja.


Ljetna škola će se sastojati od predavanja, individualnih prezentacija i intenzivnih praktičnih seminara na teme koje su planirane kako bi studenti i ostali zainteresovani dobili osnovna znanja o kavalitativnom istraživanju i transdisciplinarnoj saradnji, kao i pisanja prijedloga projekata te diskusija i individualnih prezentacija. Svaka sesija će biti mješavina predavanja, radionica i diskusije.


Prisutni studenti su tokom dana aktivno učestvovali u radu Ljetne škole, diskutujući i postavljajući pitanja predavačima, a rad u malim grupama je rezultirao povratnom informacijom o zainteresovanosti studenata za ovu vrstu istraživanja i o potrebi širenja znanja iz ove oblasti, sa posebnim akcentom na transdisciplinarnost i kvalitativna istraživanja. Svi prisutni su pokazali veliku motiviranost za nastavak rada tokom Ljetne škole.

Partneri u projektu u okviru se organizira Ljetna škola su Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet), Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak, UG Vive žene Tuza, Univerzitet primjenjenih znanosti Švicarska, Institut za socijalnoplaniranje iorganizaciju Švicarska.
Međunarodna ljetna škola kompletno se finansira iz sredstava programa SCOPES.

 

Više informacija