Održano predavanje "Simulacija procesa proizvodnje i montaže"

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 09.06.2014. god.

 

 

Univerzitet u Tuzli ove godine u okviru 19. Ljetnog univerziteta organizira predavanja i vježbe na temu Simulacija procesa proizvodnje i montaže koji će biti realiziran na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

 

Kurs je namijenjen studentima završnih godina u okviru kojega će se izvršiti transfer znanja iz oblasti simulacije procesa proizvodnje i montaže poznate pod nazivom Digitalne fabrike. Obrađena tematika predstavlja oblast koja nije obuhvaćena planom i programom na osnovnom studiju na Mašinskom fakultetu, te je realizovana u cilju podizanja usko specijalistički stručnih kompetencija studenata Mašinskog fakulteta na principima cjeloživotnog učenja.


U okviru realizacije ovog kursa predviđeno je 3 časa predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi, dok je broj učesnika ograničen sa 15 učesnika. Termini realizacije kursa su:


ponedjeljak 09.06.2014. godine od 11.00 do 13.30 – predavanja
srijeda 11.06.2014. godine od 10.00 do 16.00 (MF 05B) – vježbe
petak 13.06.2014. godine od 09.00 do 16.00 (MF 05B) – vježbe