Kurs njemačkog jezika

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 04.06.2014. god.

 


 

 

 Univerzitet u Tuzli i ove godine u okviru 19. Ljetnog univerziteta organizira besplatan kurs njemačkog jezika za studente. Kurs za cilj ima unaprijediti jezične vještine govornika, sa posebnim naglaskom na govorne vještine i vještine pismenog izražavanja na njemačkom jeziku. S obzirom da je nastava organizovana na njemačkom jeziku, od polaznika se zahtijeva namanje B1 (pre-intermediate) stepen poznavanja njemačkog jezika.
Nastava će biti organizovana na Filozofskom fakultetu, utorkom i četvrtkom od 17.00 do 18:30.

Više informacija možete dobiti putem telefona: 035 300 526 i 035 300 528