Kurs engleskog jezika u okviru 19. Ljetnog univerziteta

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 04.06.2014. god.

 

 

 U okviru 19. Ljetnog univerziteta organizovan je besplatan kurs engleskog jezika za studente Univerziteta u Tuzli. Kurs za cilj ima unaprijediti jezične vještine govornika, sa posebnim naglaskom na govorne vještine i vještine pismenog izražavanja na engleskom jeziku. S obzirom da je nastava organizovana na engleskom jeziku, od polaznika se zahtijeva namanje B1 ili B2 (pre-intermediate do intermediate) stepen poznavanja engleskog jezika.
Nastava će biti organizovana na Filozofskom fakultetu, utorkom i četvrtkom od 15.00 do 16:30.

Više informacija možete dobiti putem telefona: 035 300 526 i 035 300 528