Ljetni univerzitet – Poduzetništvo u Aziji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 20. 11. 2014.

 
Obavještavamo Vas da Bankok univerzitet za menadžment i poduzetništvo i Globalni monitoring poduzetništva organizuju Ljetni univerzitet – Poduzetništvo u Aziji od 9. do 29. augusta 2015. godine.


Učesnici moraju biti studenti univerziteta najmanje 2 godine i ne smiju biti osobe mlađe od 20 godina.
Naknada za učešće iznosi 1950 €, a za studente koji se prijave prije 31.marta 2015. godine 1650 €.  U cijenu je uključen smještaj, većina obroka i putovanja predviđena programom.

Više informacija o samom programu i načinu prijave možete pronaći na web stranicama:
http://busem.ac.th/summeruniversity
http://www.facebook.com/summeruniversity.thailand