Ljetna škola Papinskog univerziteta Urbaniana od 02. do 30.07.2018. godine

Ured međuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.05.2018.godine

 Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici je dostavila Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine informaciju da Papinski univerzitet Urbaniana organizuje Ljetnu školu iz hrišćanske nauke za studente i diplomante koji su pripadnici drugih religija, a žele steći osnovna znanja o hrišćanstvu i hrišćanskoj kulturi.


Ljetna škola će se održati u periodu od 02. do 30. jula 2018. godine u Kampusu Univerziteta u Rimu.


Univerzitet nudi stipendije koje pokrivaju troškove predavanja, smještaja i hrane, za ograničeni broj studenata, troškove prijevoza i sve ostale troškove snose učesnici ili institucije koje ih šalju. Na kurs se takođe mogu prijaviti i studenti koji već borave u Rimu zbog studija ili posla.


Više informacija u prilogu.