Poziv na Četvrtu Međunarodnu konferenciju LEMiMA 2015

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Email:nir@untz.ba
Broj:01/2-1544-1/15
Tuzla, 19.03.2015. godine

Obavještavamo Vas da Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu oragnizuje Četvrtu Međunarodnu konferenciju LEMiMA 2015, koja će se održati od 17. do 19. aprila 2015. godine. Rok za dostavljanje radova je 20. mart 2015. godine.


Više informacija, poziv za konferenciju, formu za radove i registracioni obrazac možete dobiti od Organizacionog odbora konferencije putem email adrese lemima@fpsp.ed.rs.