Poziv za apliciranje na Leibniz-ScienceCampus

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30.05.2018.godinePoziv za apliciranje na Leibniz-ScienceCampus "Eastern Europe - Global Area" (EEGA)


 

Leibniz-ScienceCampus "Eastern Europe - Global Area" (EEGA) nudi stipendije za učešće u Leibniz-ScienceCampus EEGA.


Više informacija možete naći na sljedećem linku: www.leibniz-eega.de