OBAVIJEST

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 06.03.2017. god.

 

 

O B A V I J E S TAmra Kušljugić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Bosnian-Herzegovinian Secondary School Students’ Success and Failure Attributions in
Learning English as a Foreign Language“
(Atribucije uspjeha i neuspjeha bosanskohercegovačkih srednjoškolaca u učenju engleskog kao stranog jezika)“
.Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 10.03.2017. godine u 09:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu :


1. Dr.sc. Adisa Imamović, vanredni profesor za užu naučnu oblast «Savremeni engleski jezik»,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2. Dr.sc. Alma Jahić, docent za užu naučnu oblast «Savremeni engleski jezik»,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
3. Dr.sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor za užu naučnu oblast «Psihologija»,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije cr.sc. Tanja Pavlović, docent izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
 
Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


Istraživanje razloga zašto se nešto dogodilo je u ljudskoj prirodi, kao i pripisivanje uspjeha ili neuspjeha te aktivnosti nekim uzrocima, tj. atribucijama. Atribucijska teorija motivacije objašnjava atribucije - percipirane uzroke ponašanja. Prema toj teoriji, naša vlastitia analiza kauzalnih atribucija utječe na naše buduće ponašanje, a rezultira pojavom različitih emocija. Isti atribucijski proces se događa u učenju stranih jezika. Cilj ovog rada bio je istražiti primjenu atribucijske teorije u bosanskohercegovačkom kontekstu, te utvrditi kauzalne atribucije uspjeha i neuspjeha bosanskohercegovačkih srednjoškolaca u učenju engleskog kao stranog jezika.  Osim toga, rad je istraživao atribucije koje su, prema mišljenju studenata, pod njihovom kontrolom i emocije koje učenici osjećaju pri postizanju uspjeha ili neuspjeha u učenju engleskog kao stranog jezika. Osim toga, istraživani su i znakovi naučene bespomoćnosti kod neuspješnih učenika. Upitnici su korišteni pri prikupljanju podataka. Rezultati su bili u skladu s glavnim tačkama atribucijske teorije. Međutim, rezultati ovog istraživanja su ograničeni jer su dobiveni u istraživanju malih razmjera. Pedagoške implikacije koje se uglavnom tiču ​​nastavnika engleskog jezika su predložene na kraju.