Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 26.10.2020. godine

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 26.10.2020. god.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNIO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Krizni stožer Federalanog ministarstva zdravstva

 

 

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, sukladno točki III. stavak (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 34/20), kao i odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/12), na 19. izvanrednoj sjednici održanoj 25.10.2020. godine, u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na području Federacije BiH, donio je sljedeću

 

NAREDBU

 

I. OPĆE NAREDBE

 

1. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru.

 

lzuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

 

- djeca mlada od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, - sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu.

 

2. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na odredenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

 

ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru,

ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.

 

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

 

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavIjivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva.

 

3. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 2. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju,poput: političkihskupova, vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 medu pučanstuom, kao i zaštite osobnog zdravlja  ijavnog zdravlja pučanstva.

 

4. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih.ba i to:

• preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

• preporuke - javni prevoz;

• preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

• preporuke za ugostiteljske objekte;

• preporuke - vrtići;

• preporuke za stomatološke ordinacije;.

• preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;.

• preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna,.

• preporuke za rad hotela,

• preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;.

• preporuke- proslave;

• preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19.

 

Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim primjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskimi gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provodenje Naredbe pod točkom 4., te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

 

6. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 5. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

 

II. NAREDBE ZA KRIZNE STOŽERE KANTONALNIH/ŽUPANIJSKIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

 

1. Obvezuju se krizni stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene epidemiološke situacije na podrudju kantona/županije ili lokalne zajednice.

 

Nastavlja se...

 

 

Naredbu u cijelosti možete preuzeti na sljedećem linku:

NAREDBA Kriznog štaba koja stupa na snagu od 26.10.2020. godine