Kontakt

UNIVERZITET U TUZLI
Univerzitetska biblioteka
E-mail:
unib@untz.ba

 

 

 

 

    Univerzitetska biblioteka na Univerzitetu u Tuzli organizirana je kao dio mreže centara za podršku naučno-nastavnom i istraživačkom radu na Univerzitetu u Tuzli. Odluku o osnivanju Univerzitetske biblioteke donio je Senat Univerziteta na sjednici održanoj 8. 12. 2010. godine. Biblioteka trenutno u svome sastavu ima šest odjeljenja koja djeluju pri fakultetima:

  


Biblioteka na Filozofskom fakultetu
- kontakt: dr. sc. Edna Klimentić
- e-mail: edna.klimentic@untz.ba
- tel. 00 387 35 306 337

Biblioteka na Medicinskom fakultetu
- kontakt: Samka Ašćerić-Bektić, dipl. kompar. i bibliotekar
- e-mail: samka.bektic@untz.ba
- tel. 00 387 35 320 604

Biblioteka na Ekonomskom fakultetu
- kontakt: mr. sc. Senad Čeliković
- e-mail: senad.celikovic@untz.ba

Biblioteka na Tehnološkom fakultetu
- kontakt: Mirela Rehić
- e-mail: mirela.rehic@untz.ba
- tel. 00 387 35 320 758

Biblioteka na Fakultetu elektrotehnike
- kontakt: Šerif Šerifović
- e-mail: serif.serifovic@untz.ba

Biblioteka na Prirodno-matematičkom fakultetu
- kontakt:
- e-mail:
- tel. 00 387 35 320 873